Marquee

KPM BERANANG LOT 2333 JALAN KAJANG/SEREMBAN 43700 BERANANG SELANGOR

14 Jun 2010

Kepentingan Komputer Dalam Pendidikan


Salam...
Bertemu kita kembali dalam post terbaru ini. Tidak dapat dinafikan bahawa komputer telah memainkan peranan penting dalam kehidupan kita di abad ini.
Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru, malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60 an lagi. Malaysia tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan yang berasaskan komputer ini. Dalam konteks pendidikan, ia bukan hanya mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran, tetapi berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran. Penciptaan mikro komputer pada awal tahun 70 an telah memberi kesan yang mendalam kepada penggunaan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan di Malaysia (NorHashim, Mazenah & Rose Alinda, 1996).
Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan beberapa aplikasi, seperti spreadsheet, multimedia dan internet. Peranan dan penggunaan internet telah mula dikenalpasti dapat membantu pengurusan dalam sistem pendidikan negara khususnya dalam pelaksanaan proses pengajaran pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah yang secara langsung melibatkan para pendidik, pelajar dan ibubapa serta ahli masyarakat yang prihatin.
Untuk post berikutnya, saya akan menyentuh tentang apakah kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam internet dan  bagaimana kemudahan-kemudahan ini dapat membantu dalam sistem pendidikan di negara kita. Jumpa lagi!

2 ulasan: